बिहानै काठमाडौंमा भू कम्पको ध क्का

काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा भूक म्पको ध क्का महसुस गरिएको छ । शुक्रबार बिहान ७ बजेर २० मिनेट जाँदा भू कम्पको गएको हो ।

केही सेकेन्ड ध क्का महसुस गरिएको छ । अन्य विवरण आउन बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति March 20, 2020
Loading...